Chart Móc Among Us Crewmate 2020

Bài viết này, Len Xinh chia sẻ với các bạn chart móc Among Us, là nhân vật trong game cùng tên. Đây là một thiết kế của Lennutas, ngoài mẫu…